Om föreningen

Styrelsen Visans Vänner

Karlskrona år 2024Ordf.        Åke Larsson              0705 663337

E-post till Åke


V. ordf.     Magnus Andersson   0721 820357                 

E-post till Magnus


Sekr.        Inga Fält Wijk            0703 802186

E-post till Inga


Kassör     Ulla Juliusson            0709 188550

E-post till Ulla


Ledamot  Agnetha Karlsson      0708 331034

E-post till Agnetha          


Sup.           Leif Egefur              0738 311020

Sup.           Anders Neilan         0733 425240


Som vanligt önskar styrelsen tips och idéer till trivsamma medlemsträffar. 


Din åsikt är alltid viktig och välkommen!


Bli medlem - stöd visan


För att bli medlem i Visans Vänner i Karlskrona behöver du enbart betala en blygsam avgift, för 2020 är det: 100:- för enskild medlem och 150:- för familj.


Enklast är att sätta in det på Pg 32 96 03-5.


Skriv avsändare!

Det underlättar för kassören.För att minska kostnader vid utskick,

utöver programmen, tar vi gärna emot din mailadress.


Maila den till sekr@visansvannerikarlskrona.se


Vår historia


Visans Vänner i Karlskronas syfte är att bevara, men även förnya, den stora visskatt som finns. Vi håller medlemsträffar och arrangerar konserter och evenemang i visans tecken.

Vi är strax över 80 medlemmar och just nu runt 15 aktiva musikanter.


Allt startade en gång med ett upptaktsmöte på Åhléns restaurang den 6 mars 1986. Många visintresserade hade samlats. En vissångare var inbjuden, nämligen Lars-Rune Jäverbrant från Nybro.


Tidigare hade Lutans Vänner funnits med bl. a med den lutspelande sotarmästaren Daniel Feyerabend samt läkarna Stenkula, Prag, Malmberg. Denna förening kom sedan att uppgå i Visans Vänner i Stockholm. Det föreningsnummer som ursprungligen fanns önskade den nystartade föreningen i Karlskrona få återuppta men detta gick inte.


Interimsstyrelsen bestod av ordf. Inge Wijk, sekr. Gunilla Zetterberg, kass. Sievert Forsberg, led. Titti Forsberg, supp. Gunhild Nilsson.


Vid ett möte i februari 1987 beslöts att en ordförandeklubba skulle skaffas. Detta resulterade i en oerhört fin luta som är utskuren i ett ekstycke, designad och gjord av Sievert Forsberg. Sedan dess har föreningens verksamhet flutit på med många trevliga medlemsträffar, olika artistframträdanden både internt och vid arrangemang som har riktats till allmänheten. De olika föreningarna inom Samfundet Visans Vänner besöker gärna varandra vid föreningsmöten och jubileum.


Eftersom vi är en mycket livaktig förening skickar vi ut vårt föreningsprogram två gånger per år, inför våren och inför hösten.


Låter det intressant?  Välkommen till oss!