Kontakt

Visans Vänner i Karlskrona

Välkommen till vår verksamhet

Kontakt

 

Ordförande

Leif Egefur Telefon: 0738 311020

 

Vice ordf.

Åke Larsson Telefon: 0705 663337

 

Sekreterare

Inga Fält Wijk Telefon: 0703 802186

 

Kassör

Ulla Juliusson Telefon: 0709 188550

 

Ledamot

Ulf Karlsson Telefon: 0734 406524

 

Suppleant

Roland Bohm Telefon: 0705 302576

 

Suppleant

Kjell Grudd Telefon: 0705 821241