om föreningen

Om föreningen

Styrelsen Visans Vänner

Karlskrona år 2018

 

 

Ordf. Leif Egefur 0738 311020

E-post till Leif.

 

V. ordf. Åke Larsson 0705 663337

E-post till Åke

 

Sekr. Inga Fält Wijk 0703 802186

E-post till Inga

 

Kassör Ulla Juliusson 0709 188550

E-post till Ulla

 

Ledamot Kent Karlsson

 

Sup. Roland Bohm 070 5302576

Sup. Kjell Grudd 0705 821241

 

Som vanligt önskar styrelsen tips och idéer till trivsamma medlemsträffar.

 

Din åsikt är alltid viktig och välkommen!

 

Bli medlem - stöd visan

 

För att bli medlem i Visans Vänner i Karlskrona behöver du enbart betala en blygsam avgift, för 2018 är det.

 

100:- för enskild medlem och 150:- för familj.

 

Enklast är att sätta in det på Pg 32 96 03-5.

 

Skriv avsändare!

Det underlättar för kassören.

 

 

För att minska kostnader vid utskick,

utöver programmen, tar vi gärna emot din mailadress.

 

Maila den till sekr@visansvannerikarlskrona.se

 

Vår historia

 

Visans Vänner i Karlskronas syfte är att bevara, men även förnya, den stora visskatt som finns. Vi håller medlemsträffar och arrangerar konserter och evenemang i visans tecken.

Vi är strax över 80 medlemmar och just nu runt 15 aktiva musikanter.

 

Allt startade en gång med ett upptaktsmöte på Åhléns restaurang den 6 mars 1986. Många visintresserade hade samlats. En vissångare var inbjuden, nämligen Lars-Rune Jäverbrant från Nybro.

 

Tidigare hade Lutans Vänner funnits med bl. a med den lutspelande sotarmästaren Daniel Feyerabend samt läkarna Stenkula, Prag, Malmberg. Denna förening kom sedan att uppgå i Visans Vänner i Stockholm. Det föreningsnummer som ursprungligen fanns önskade den nystartade föreningen i Karlskrona få återuppta men detta gick inte.

 

Interimsstyrelsen bestod av ordf. Inge Wijk, sekr. Gunilla Zetterberg, kass. Sievert Forsberg, led. Titti Forsberg, supp. Gunhild Nilsson.

 

Vid ett möte i februari 1987 beslöts att en ordförandeklubba skulle skaffas. Detta resulterade i en oerhört fin luta som är utskuren i ett ekstycke, designad och gjord av Sievert Forsberg. Sedan dess har föreningens verksamhet flutit på med många trevliga medlemsträffar, olika artistframträdanden både internt och vid arrangemang som har riktats till allmänheten. De olika föreningarna inom Samfundet Visans Vänner besöker gärna varandra vid föreningsmöten och jubileum.

 

Eftersom vi är en mycket livaktig förening skickar vi ut vårt föreningsprogram två gånger per år, inför våren och inför hösten.

 

Låter det intressant? Välkommen till oss!

Visans Vänner

Karlskrona

 

Visans Vänner i Karlskronas syfte är att bevara, men även förnya, den stora visskatt som finns. Vi håller medlemsträffar och arrangerar konserter och evenemang i visans tecken.

 

Kontakt

 

Ordförande

Leif Egefur

 

Email:

ordf@visansvannerikarlskrona.se

 

 

Telefon

073 83 11 020

 

Visans vänner i Karlskrona på Facebook