Foto2016

Visor på Bakgården 2016

Visfest 2016

Visans Vänner

Karlskrona

 

Visans Vänner i Karlskronas syfte är att bevara, men även förnya, den stora visskatt som finns. Vi håller medlemsträffar och arrangerar konserter och evenemang i visans tecken.

 

Kontakt

 

Ordförande

Åke Larsson

 

Email:

ordf@visansvannerikarlskrona.se

 

 

Telefon

0705 66 33 37

 

Visans vänner i Karlskrona på Facebook