Visans vänner i Karlskrona

                                              Foton

Visor på Bakgården 2016 

Visfest 2016